Obowiązki członków Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii:

  1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca według przydzielonej tajemnicy na dany miesiąc w papieskich intencjach modlitewnych oraz w intencjach całej naszej parafii.
  2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
  3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w modlitwach i życiu wspólnoty parafialnej (prowadzenie różańca w I i III sobotę miesiąca).
  4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
  5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
  6. Udział w miesięcznych spotkaniach formacyjnych
  7. Udział w pogrzebie i mszy za zmarłych członków Wspólnoty Żywego Różańca.

 W Różach Różańcowych winien być odmówiony codziennie cały Różaniec, to znaczy dwadzieścia tajemnic, przy czym każdy rozważa swoją tajemnicę w odniesieniu do Trójcy Świętej, do Kościoła, do Maryi i do własnego życia. Każda bowiem tajemnica różańcowa jest także tajemnicą mojego życia, mojego szczęścia, mojego zbawienia. Należy przypominać i zachęcać, aby we wspólnocie różańcowej nikt nie zapominał i nie zaniedbywał odmówienia swojej tajemnicy, ponieważ wielkość i skuteczność tej modlitwy polega także na modlitewnym przeżywaniu we wspólnocie całego zbawczego dzieła od zwiastowania do ukoronowania w niebie.

„Do Was, więc, umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki!” (zob. Stefan Kard. Wyszyński: Wszystko postawiłem na Maryję, s. 61)