„Przez Maryję do Chrystusa", poprzez odmawianie różańca do bliskości z Bogiem podążają ci, którzy każdego dnia rozważają zbawcze tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki. To potężne zaplecze modlitewne dla wszystkich działań duszpasterskich podejmowanych w naszej parafii. Każde dzieło, niezależnie czy to jest pielgrzymka, przygotowanie dzieci do I Komunii św. czy też młodzieży do Bierzmowania, jest wpierw Bogu polecone w modlitwie setek serc odmawiających codziennie Zdrowaś Maryjo.
Wiemy, że modlitwa odgrywa ogromną rolę i dzięki niej możemy wiele zyskać, i wiele wyprosić. Dzięki temu, że mamy wspólny cel - jedno zadanie - wspieramy się nawzajem, budujemy wspólnotę parafialną i pogłębiamy życie duchowe.


Obecnie grupy Żywego Różańca istnieją prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca M.B. Fatimskiej  jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Kolegiacie Łukowskiej istnieje 35 Róż Różańcowych, a każda liczy 20 osób. Tak więc prawie 700 parafian należy do naszej wspólnoty.  


W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem kieruje Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich róż. Odpowiedzialną za wszystkie róże w naszej parafii jest pani Irena Kozyra.