"Mary, Did You Know?" - słowa

Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you.

Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand?
Did you know that your baby boy has walked where angels trod?
When you kiss your little baby, you kiss the face of God.

Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?..
Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?..

The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again.
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb!

Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations?
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb?
That sleeping child you're holding is the great I am.

Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know?..
Mary, did you know?
 
 
by google translator:
 
 
Maryja, czy wiesz, że Twoje dziecko chłopak pewnego dnia chodzić po wodzie?
Maryja, czy wiesz, że Twoje dziecko chłopiec uratuje nasze synów i córki?
Czy wiesz, że Twoje dziecko chłopiec przyszedł, aby ci nowy?
To dziecko, które zostały dostarczone, wkrótce uwolni cię.

Maryja, czy wiesz, że Twoje dziecko chłopak da wzrok niewidomemu?
Mary, nie wiesz, że chłopiec będzie uspokoić burzę z jego strony?
Czy wiesz, że Twoje dziecko chłopiec chodził gdzie anioły stąpał?
Kiedy pocałować małe dziecko, całujesz oblicze Boga.

Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? ..
Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? ..

Niewidomi będą widzieć, głusi usłyszą, żyć będą umarli ponownie.
Kulawy będzie skakać, niemych będzie mówić, chwałę baranka!

Maryja, czy wiesz, że Twoje dziecko chłopiec jest Panem wszelkiego stworzenia?
Maryja, czy wiesz, że Twoje dziecko chłopak pewnego dnia rządzić narody?
Czy wiesz, że Twoje dziecko jest chłopcem niebios idealne Baranek?
To śpiące dziecko trzymasz jest wielkim jestem.

Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? Mary, nie wiesz? ..
Mary, nie wiesz?