Jest jedną z inicjatyw Ruchu Szensztackiego, wyrosła z potrzeb czasu. Jako metoda pastoralna włączona w duszpasterstwo Kościoła i obejmującą całe życie współczesnych ludzi. Poprzez odwiedzanie obrazu Matki Bożej, czczonej w Szensztacie jako Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa, można doświadczyć rzeczywistości sceny Nawiedzenia. Maryja przychodzi do domów, jak Ta, która przynosi Chrystusa. Z sanktuariów szensztackich Matka Boża pragnie nawiedzić rodziny, aby uczynić ogniska domowe – „sanktuariami życia”, kościołami domowymi, w których Ona będzie Wychowawczynią i poprzez które będzie ewangelizowała współczesny świat.

 

Pielgrzymowanie obrazu MTA (łac. Mater ter Admirabilis) jest jedną z apostolskich form, która rozwinęła się w Ruchu Szensztackim. Jako pierwszy podjął ją Sługa Boży, brazylijski diakon Jan Luiz Pozzobon, a wraz z rozwojem Ruchu Szensztackiego rozprzestrzeniła się po całym świecie.

Z peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej łączą się łaski związane z Szensztackim sanktuarium:

  * łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga przyjętym i kochanym.
  * łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nieustannej pracy nad sobą i do kształtowania siebie według wzoru Jezusa.
  * łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaangażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie.

Sługa Boży, Ojciec Józef Kentenich, założyciel Dzieła Szensztackiego, widział w wędrowaniu obrazu Matki Bożej konkretne urzeczywistnienie tego, co Ruch pragnie ofiarować Kościołowi i światu. On sam stwierdził:

„Zauważcie jak w pracy Jana Luiza Pozzobon urzeczywistnione są wszystkie podstawowe idee Szensztatu.”

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest konkretnym wkładem w ewangelizację i formą nowej Ewangelizacji.

O strategicznym znaczeniu tej formy apostolatu mówi święty Jan Paweł II:
„Matka bowiem nie tylko czeka na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem.”                           

Częstochowa, 4 czerwca 1979r

 

Obecnie Apostolat jest znany w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 9 milionów rodzin. Najwięcej kręgów spotykamy w Brazylii, ojczyźnie Jana Pozzobona, ponad 200 tysięcy. W 18 krajach Europy działa około 15 000 kręgów. W Polsce istnieje 1600 kręgów, które działają w 360 parafiach.

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej, to także forma nowej Ewangelizacji. Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzymującą, założyć kolejny Krąg.