Dziś o godzinie 15:00 Ks. Proboszcz Antoni otworzy Konfesjonał Miłosierdzia, w którym przez cały rok duszpasterski kapłani z łukowskich dekanatów będą posługiwać wszystkim poszukującym przebaczenia i uzdrowienia z grzechu.

 

Konfesjonał Miłosierdzia jest szczególnym znakiem dla każdego z nas. Obrazuje on niezwykłą otwartość Boga na nasze powracanie do Niego oraz na łono wspólnoty wiernych. Nie oznacza on tego, że w innych konfesjonałach brakuje miłosierdzia lecz ma nam przypomnieć o potrzebie ciągłego leczenia z tej najcięższej choroby naszego życia jaką jest grzech.

Każdy grzech jest ciosem jaki zadajemy sobie, wspólnocie i naszej relacji do Stwórcy i Odkupiciela. Bóg jednak nigdy nie zamyka się na grzesznika. Konfesjonały Miłosierdzia - wraz ze szczególnymi uprawnieniami jakie posiadają spowiadający w nich kapłani - ukazuje poszukującą miłość Boga, który robi wszystko dla naszego zbawienia. Miłosierdzie nie oznacza wymazania grzechu lub zapomnienia o nim. Miłosierdzie jest niezwykłym wydarzeniem przyjęcia grzesznika i znakiem procesu uzdrowienia, jaki Bóg w swej nieskończonej miłości nam ofiarowuje. Miłosierdzie, miłość i przebaczenie zawsze funkcjonują razem - są relacją Ojca do błądzących dzieci.

Otrzymywane przez nas przebaczenie - szczególnie obecne w sakramencie pokuty i pojednania - wzywa nas do życia według zasady miłości miłosiernej. Oznacza to, że człowiek otrzymujący darmowe przebaczenia od Boga jest wewnętrznie przynaglony do okazania go swoim braciom i siostrom. To jest najgłębszy wymiar życia chrześcijańskiego!!!

Żyć miłością miłosierną oznacza w praktyce nie tylko przebaczenie win, lecz również - na wzór Boga, który wychodzi naprzeciw wszystkim naszym potrzebom - spieszenie z pomocą doraźnym potrzebom najbardziej potrzebujących, słabych i ubogich.

Wszystkie znaki zamieszczone w naszym kościele stacyjnym...

baner informujący o randze naszej Kolegiaty...

oraz napis BRAMA MIŁOSIERDZIA....

mają nas nie tylko wezwać do pojednania się z Bogiem, lecz również do dostrzegania drugiego człowieka. 

Miłosierdzia nie da się przeżywać egoistycznie!

Niech czas roku miłosierdzia pomoże nam zrozumieć czym prawdziwie jest przebaczenie i miłość Chrystusowa.