W najbliższą sobotę, 24 lutego, zapraszam dwie grupy kandydatów na egzamin z drugiej części katechizmu.

  Godz. 12.oo: grupa P. Daniela Lontego

  godz. 13.oo: grupa P. Grażyny Ryszkowskiej

 Osoby, które nie zaliczyły egzaminu z Ewangelii niech wejdą jako pierwsze!

 

Koniecznie każdy niech przyniesie indeks a w nim opinię katechety!

Termin dla następnych grup podam w poniedziałek.