ZAPROSZENIE
Z 10 na 11 listopada (tj. z soboty na niedzielę ) w Kolegiacie Łukowskiej odbędzie się
CAŁONOCNA DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OJCZYZNY

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. ZGŁOSZENIE ON-LINE lub zgłoszenie podczas spotkania w dniu 5 listopada po Mszy Św. wieczorowej  w kaplicy Ojca Pio. (ok. godzin 18.45)

ZAPISY ON-LINE TUTAJ

https://goo.gl/forms/RLZFinpdvxi4i8q52

Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą Św. O godz. 18.00 i polega na pokonaniu w nocy z 10 na 11 listopada trasy 44-46  km wokół Łukowa i medytowaniu rozważań Drogi Krzyżowej Polski pod redakcją Ks. Bp. Władysława Bednarskiego z 1916 r. oraz zmaganiu się z własnymi słabościami.

W trakcie Drogi Krzyżowej ok. godziny 22.00/22.30 w kościele parafialnym w Gręzówce odbędzie się modlitwa z Ojczyznę.

TRASA: 44/46 km:
Kolegiata Łukowska – Krynka -Gręzówka (ok 22.00/22.30 Modlitwa za Ojczyznę w kościele parafialnym w Gręzówce) – nieistniejąca wieś Jagodne (poligon wojskowy WP) – Zdżary – Zalesie- Łuków Zapisy on-line na stronie parafialnej Kolegiaty oraz w poniedziałek 5 listopada po Mszy Św. wieczorowej w kaplicy Ojca Pio. Regulamin i formularze na stronie internetowej 


ZAPROSZENIE
Z 10 na 11 listopada (tj. z soboty na niedzielę ) w Kolegiacie Łukowskiej odbędzie się
CAŁONOCNA DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OJCZYZNY

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. ZGŁOSZENIE ON-LINE lub zgłoszenie podczas spotkania w dniu 5 listopada po Mszy Św. wieczorowej  w kaplicy Ojca Pio. (ok. godzin 18.45)

ZAPISY ON-LINE TUTAJ

https://goo.gl/forms/RLZFinpdvxi4i8q52

Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą Św. O godz. 18.00 i polega na pokonaniu w nocy z 10 na 11 listopada trasy 44-46  km wokół Łukowa i medytowaniu rozważań Drogi Krzyżowej Polski pod redakcją Ks. Bp. Władysława Bednarskiego z 1916 r. oraz zmaganiu się z własnymi słabościami.

W trakcie Drogi Krzyżowej ok. godziny 22.00/22.30 w kościele parafialnym w Gręzówce odbędzie się modlitwa z Ojczyznę.

TRASA: 44/46 km:
Kolegiata Łukowska – Krynka -Gręzówka (ok 22.00/22.30 Modlitwa za Ojczyznę w kościele parafialnym w Gręzówce) – nieistniejąca wieś Jagodne (poligon wojskowy WP) – Zdżary – Zalesie- Łuków Zapisy on-line na stronie parafialnej Kolegiaty oraz w poniedziałek 5 listopada po Mszy Św. wieczorowej w kaplicy Ojca Pio. Regulamin i formularze na stronie internetowej 

Regulamin udziału
CAŁONOCNA DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI OJCZYZNY
(więcej: www.przemienienie.lukow.pl )

10-11 listopada 2018 r.

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w Całonocnej Drodze Krzyżowej ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej. Osoby biorące w niej udział uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność.
W razie niemożności kontynuowania Drogi, każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia sobie powrotu do domu (nie zapewniamy na trasie możliwości przewozu uczestników). Także powrót do Łukowa odbywa się we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Całonocnej Drodze Krzyżowej tylko pod opieką prawnego opiekuna.
W trasie poruszamy się w grupie, zachowując szczególną ostrożność i przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza na tych fragmentach, które prowadzą po drogach asfaltowych. KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ ELEMENTY ODBLASKOWE I OŚWIETLENIE.
ZACHĘCAMY DO ZABRANIA FLAGI NARODOWEJ
Od momentu wyruszenia z Kolegiaty Łukowskiej po Mszy Św. poprzez poszczególne stacje Drogi Krzyżowej obowiązuje ZASADA MILCZENIA, dzięki której każdy z uczestników będzie mógł głębiej przeżyć Misterium Drogi Krzyżowej i prawdziwie spotkać się z Bogiem.
Wyjątkiem od tej zasady są rozważania na każdej ze stacji. W ich trakcie, po przeczytaniu tekstu, można dyskutować na temat znaczenia i sposobu rozumienia danego fragmentu z resztą uczestników.


Warunkiem uczestnictwa jest:
1. ZGŁOSZENIE ON-LINE lub zgłoszenie podczas spotkania w dniu 5 listopada po Mszy Św. wieczorowej  w kaplicy Ojca Pio. (ok. godzin 18.45)

ZAPISY ON-LINE TUTAJ

https://goo.gl/forms/RLZFinpdvxi4i8q52


 

PRZYGOTOWANIE
CDK skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć 100-lecie Odzysknaia Niepodległości przez Polskę. W jej trakcie każdy z uczestników będzie miał możliwość głębokiego przeżycia Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez organizatorów oraz pokonując pieszo kilometry na drodze.
Każdy uczestnik Całonocnej Drogi Krzyżowej zapewnia sobie we własnym zakresie ekwipunek potrzebny do pokonania trasy wędrówki:
odpowiednie obuwie i ubranie do pokonania trudnej trasy
– naładowana latarka, + zapasowe baterie
– wysokokaloryczne jedzenie i picie,
– podstawowe opatrunki,
– odblaski, KAMIZELKI ODBLAKSOWE, itp.
FLAGI NARODOWE
Zalecamy także zabranie w trasę kijków przeznaczonych do wędrówek pieszych (np. do nordic walking).


ZACHĘCAMY DO ZABRANIA FLAGI NARODOWEJ

TRASA 44-46 km

Stacja I.
Kolegiata Łukowska, Plac Narutowicza 2, (51.930348 / 22.378809), most na rzece Krzna Północna, ( 51.966860 / 22.368577) UWAGA: Przejście przez tory kolejowe PKP (zakręt w lewo) 8.1 km
Stacja II – pomnik upamiętniający bitwę pod Gręzówką z okresu II Wojny Światowej ( 51.995362 / 22.344874 )
Stacja III –Gręzówka - kościół parafialny 51.993571 / 22.297756 przy krzyżu (skręcamy w lewo na Klimki) – Modlitwa za Ojczyznę (ok godziny 22.00 - 22.30 )
Stacja IV – Krzyż przydrożny przy drodze na poligon wojskowy Jagodne ( idziemy prosto)
Stacja V – skrzyżowanie na terenie dawnej wsi Jagodne – teren poligonu wojskowego - skręcamy w lewo w kierunku Żdżar
Stacja VI – krzyż wsi Jagodne
Stacja VII – kamień pamięci wysiedlonych mieszkańców wsi Jagodne
Stacja VIII – Krzyż we wsi Żdżary
Stacja IX – Kapliczka na skrzyżowaniu dróg w Dąbiu (przy OSP skręcamy w lewo
Stacja X – zakręt drogi polnej na skraju lasu (51.942769 / 22.271613)
Stacja XI – Zalesie – krzyż przydrożny (51.94249 / 22.297537)
Stacja XII – Zalesie – kapliczka NMP na skrzyżowaniu dróg (51.932272 / 22.318237)
Stacja XIII – Cmentarz Wojskowy 1918 a dalej po trasie przejście Bulwarem 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Stacja XIV - Kolegiata Łukowska – Zakończenie

Uwaga ze względu na strefą ASF na trasie przewidywana jest dezynfekcja obuwia uczestników w miejscowości Żdżary.

PROGRAM


10 listopada 2018 r.
Godzina 18.00 Msza Święta w Kolegiacie Łukowskiej w intencjach uczestników Drogi Krzyżowej i samych uczestników
Ok. 19.00 wyjście na trasę Drogi Krzyżowej

OK 22.00-22.30 wspólna modlitwa za Ojczyznę w kościele parafialnym w Gręzówce (ok 30-45 min)
Zakończenie w godzinach rannych (ok 7-8 godziny)
----------------------------------------------

 

 

ZAPISY ON-LINE TUTAJ