We wtorek, 10 kwietnia 2012 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie,
odbyła się Sesja nadzwyczajna Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej,
poprzedzająca zbliżającą się 15 rocznicę powołania Kapituły.

 

 

 

Głównym punktem spotkania była celebrowana Eucharystia.

 Sesję nadzwyczajną Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej rozpoczęło przywitanie proboszcza parafii ks. kan. Tadeusza Dzięgi, który bardzo serdecznie powitał zgromadzonych księży kanoników oraz wiernych zebranych w świątyni. Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. kan. Jan Kurek, a koncelebransami byli: ks. dr Tadeusz Szaniawaski,  ks. dr hab. Krzysztof Burczak, a homilię wygłosił ks. kan. Bernard Błoński. Kaznodzieja w homilii nawiązał do figury Chrystusa Frasobliwego, który w

 

 Po Mszy św.  członkowie Kapituły przeszli do sali obrad. Tam poruszano następujące zagadnienia:
• sprawy związane z nowelizacją statutu;
• przedstawiono prezentację multimedialną książki, która jest przygotowywana na 15 rocznicę powołania Kapituły Łukowskiej;
• pomoc i wsparcie realizacji filmu dokumentalnego „Pratulin”, przedstawiającego historię męczeństwa bł. Wincentego Lewoniuka i jego 12 Towarzyszy, którzy są patronami tejże Kapituły.

Po zakończonej Sesji nadzwyczajnej Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej wszyscy zgromadzili się na wspólnej agapie.

źródło: http://parafia-honorata.pl/view/245,sesja-nadzwyczajna-kapituly-kolegiackiej-lukowskiej