Kazanie Ojca Romana Rusek OFMCap, krajowego asystenta Grup Modlitwy Ojca Pio wygłoszone w niedzielę 22 X 2017 z okazji 15 rocznicy istnienia Grupy Św. Ojca Pio w Kolegiacie Łukowskiej. więcej: www.przemienienie.lukow.pl