W związku ze zbliżającym się jubileuszem 15-ej rocznicy powstania   Grupy Modlitwy św. o. Pio w naszej parafii, zapraszamy dzieci,  młodzież i dorosłych do udziału w dwóch konkursach ku czci tego  szczególnego świętego.

 

Mają one za zadanie popularyzować i odkrywać postać świętego kapłana, stygmatyka, kierownika ludzkich serc i zachęcić do wejścia na drogę jego duchowości. Oba konkursy noszą tytuł: Święty Ojciec Pio w moim życiu, w życiu mojej rodziny, parafii”.

  Zadaniem uczestników obu konkursów będzie ukazanie w jaki sposób Święty Ojciec Pio jest (był) obecny w naszym życiu lub w życiu naszej rodziny bądź parafii. W jaki sposób doświadczyliśmy jego działania lub wstawiennictwa u Pana Boga. Co zawdzięczamy temu świętemu patronowi.

 

Pierwszy konkurs jest konkursem plastycznym. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej (w tym także Gimnazjum).

  Prace należy wykonać:

  - dowolną techniką płaską,

  - w dowolnym formacie

  - na sztywnej, technicznej kartce.

 Drugi z nich to konkurs literacki. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej (w tym także Gimnazjum), Szkoły Średniej oraz osób dorosłych. Prace należy wykonać w dowolnej formie literackiej (list, opowiadanie, rozprawka, wiersz).

  Maksymalna objętość pracy: 5 stron A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 13, interlinia 1,5

  Prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora, adres i nazwa szkoły,klasa, adres mailowy lub telefon.

  Prace w formie drukowanej lub elektronicznej należy dostarczyć do kancelarii parafialnej od poniedziałku do soboty w godz. od 10 do 14 lub każdego dnia do zakrystii lub ks. Roberta.

 Należy tego dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2017r.   Każda osoba może wykonać tylko jedną pracę.

  Autorzy prac, biorący udział w konkursie literackim i plastycznym, wyrażają zgodę na ewentualne publikacje swojej pracy. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Specjalnie powołane jury przyzna nagrody oraz wybierze prace do publikacji.

  Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem jego regulaminu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

  Do udziału w tych konkursach zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich chętnych. Począwszy od najmłodszych aż do tych najwcześniej urodzonych:-)

 

Ks. Robert