Publikujemy wyrywkowo zdjęcia opublikowane na profilu grupy 14a na Facebook`u :
źródło: https://www.facebook.com/lukow14a/

FOTOGALERIA

Zakończyła się 37. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Z Łukowa jak co roku wyszły dwie grupy z dekanatów łukowskich: 14A i 14B oraz grupa 14C z dekanatu adamowskiego. To był szczególny czas, kiedy to pielgrzymi podążali do Jasnogórskiej Pani.

FOTOGALERIA


37. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę odbywała się pod hasłem „Idziecie i głoście z Maryją”. Przez dwa tygodnie w dwóch kolumnach: siedleckiej i bialskiej, w 28 grupach pielgrzymowało ponad 3 tysiące osób. Pierwsza grupa wyruszyła 31 lipca z Włodawy. Do Jasnej Góry wszyscy dotarli 14 sierpnia.

Z dwóch dekanatów łukowskich na pątniczy szlak wyruszyły dwie grupy: 14A z parafii Przemieniania Pańskiego i 14B z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Z dekanatu adamowskiego wyszła grupa 14C.

Grupie 14A z parafii Przemienienia Pańskiego, która obejmowała dekanat I łukowski, przewodniczył ksiądz Dariusz Czajka. Wspierał go ksiądz Radosław Jaworski. Posługiwało też dwóch alumnów: Rafał Soćko i Mateusz Pasek. Przed Tron Jasnogórskiej Pani dotarło z tą grupą 99 pątników. Najmłodszym pielgrzymem był 7-letni brat Szymon. Najstarszą pątniczką 82-letnia siostra Teresa. W służbie medycznej posługiwały cztery osoby, w służbie porządkowej osiem, a w służbie liturgiczno – muzycznej pięć osób. Patronem grupy 14A Biało – Szmaragdowej był Święty Ojciec Pio.