Foto Galeria

FOTOGALERIA

Monstrancja Fatimska gościła 24 sierpnia w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Od kilku miesięcy Monstrancja przedstawiająca Matkę Bożą z Fatimy pielgrzymuje po sanktuariach oraz wspólnotach całego kraju. Jest to wotum Polaków dla Matki Bożej z okazji 100-lecia objawień Fatimskich.

 

 

 Dnia 18 czerwca nasza parafia przeżyła wspaniała uroczystość. Ks. Michał Pniewski, który odbywał tutaj praktyki diakońskie, sprawował Msze Prymicyjną o godz. 12.00.

Setną rocznicę objawień fatimskich w naszej parafii obchodzono uroczyście podczas wieczorowej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Antoni Pietruszka. Nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej zakończyło się procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół Krzyża Misyjnego. Każdego 13 miesiąca będziemy się spotykali na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy. Szczęść Boże. 

 

FOTOGALERIA

W Święto Miłosierdzia Bożego czyli II Niedzielę Wielkanocną w naszej kaplicy w Biardach podczas uroczystej Mszy Świętej miała miejsce instalacja relikwii Św. Faustyny.


FOTOGALERIA

 

Msza Święta rezurekcyjna w łukowskiej kolegiacie. Alleluja

FOTOGLERIA


 

FOTOGALERIA

W Wielki Czwartek zwyczajowo w naszej kolegiacie wyświęcani są kandydaci na ministrantów i lektorów.
Służba ołtarza powiększyła się o 6 ministrantów i dwóch lektorów.

Panu Bogu niech będą dzięki.

FOTOGALERIA

 

FOTOGALERIA

Warto w naszych modlitwach pamiętać o kapłanach.

To oni w imieniu Chrystusa odradzają nas w sakramencie chrztu i czynią nas dziećmi Bożymi. Dają nam życie łaski uświęcającej. W sakramencie bierzmowania umacniają nas w wierze i dają siłę. W spowiedzi odpuszczają nam grzechy i kary za nie należne. Bez kapłana nie ma ołtarza, nie ma Ofiary, nie ma Komunii świętej, nie ma w naszych świątyniach Chrystusa. To kapłani w imieniu Boga wiążą dłonie oblubieńców na dozgonną miłość i zapewniają im szczególną Bożą łaskę do godnego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Gdy przyjdzie śmierć, kapłan stanie przy nas jako anioł Chrystusa i odda w dobre ręce niebieskiego Ojca.

Delegacja z Biard z parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie odebrała relikwie Świętej Siostry Faustyny. Instalacja relikwii w kaplicy w Biardach odbędzie się 23 kwietnia.