Nauczyć się na pamięć:

 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,  umocnił nas do mężnego wyznawania wiary  i do postępowania według jej zasad.