Sobota, 1 kwietnia: godz. 14:00 – grupa P. Jarosława Skrzyszewskiego

 godz. 14:55 – grupa P. Daniela Lontego

 

Niedziela, 2 kwietnia: godz. 14:00 –grupa P. Barbary Niedziółki

 godz. 14:40 – grupa P. Grażyny Ryszkowskiej

 

Na egzaminy przynosimy już opinie katechetów w swoich indeksach!!!

Kandydaci z Turzych Rogów i okolic:-) mogą zamiast drogi krzyżowej w piątek w kościele, być na tym nabożeństwie w najbliższą niedzielę o godz. 18 w swojej miejscowości.