Plan egzaminu z drugiej części "Katechizmu siedleckiego".

4 marca (sobota), sala nr 6, obok kaplicy św. o. Pio. Wchodzimy po dwie osoby.

Przynosimy ze sobą indeksy.

Godz. 13:30 –grupa P. Barbary Niedziółki
Godz. 14:00 – grupa P. Grażyny Ryszkowskiej
Godz. 14:45 – grupa P. Jarosława Skrzyszewskiego
Godz. 15:40 – grupa P. Daniela Lontego