Najlepsze wyniki:

Maciej Szychta 30/30

Wiktoria Kożuch 29/30

Joanna Kajka 29/30

Izabela Jasińska 27,5/30

Arkadiusz Świętochowski 27,5/30

Michał Krzeszowski 27,5/30

Andrzej Jastrzębski 27/30

Rafał Siwiak 27/30

Gratuluję!

                 

ks. Robert