Nasz Zbawiciel powstał z martwych ;
Śpiewajmy Panu , Bogu naszemu .
Alleluja !

Ta liturgia, najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się dopiero po zapadnięciu zmroku w sobotę.


 

Nie ma liturgii Wielkiej Soboty – Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii.
Tego dnia Chrystus został złożony w grobie w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie, które celebruje się najwcześniej późnym wieczorem:
w liturgii Wigilii Paschalnej (Wigilli Wielkanocnej).

ABY ROZMAWIAĆ Z BOGIEM:

 


ABY ROZMAWIAĆ Z BOGIEM:

Wielki Czwartek - Nowi lektorzy i ministranci w kolegiacie łukowskiej. Wyświęceni przez księdza prałata Antoniego Pietruszkę, proboszcza łukowskiej kolegiaty. Obie grupy do służby przygotowywał Ks. Paweł Padysz.

FOTOGALERIA

Warto w naszych modlitwach pamiętać o kapłanach.

FOTOGALERIA: Wielki Czwartek w kolegiacie łukowskiej

 

To oni w imieniu Chrystusa odradzają nas w sakramencie chrztu i czynią nas dziećmi Bożymi. Dają nam życie łaski uświęcającej. W sakramencie bierzmowania umacniają nas w wierze i dają siłę. W spowiedzi odpuszczają nam grzechy i kary za nie należne. Bez kapłana nie ma ołtarza, nie ma Ofiary, nie ma Komunii świętej, nie ma w naszych świątyniach Chrystusa. To kapłani w imieniu Boga wiążą dłonie oblubieńców na dozgonną miłość i zapewniają im szczególną Bożą łaskę do godnego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Gdy przyjdzie śmierć, kapłan stanie przy nas jako anioł Chrystusa i odda w dobre ręce niebieskiego Ojca.