Jezus powiedział swoim uczniom: "Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi". (J 16, 12-15)

Komentarz do Ewangelii 

Jan Paweł II

ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM

O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata

Najważniejszym momentem w którym działa Duch Święty jest liturgia.

Poznaj skuteczne ćwiczenie, które pozwala odkryć Go w czasie każdej Mszy świętej.

Więcej

Obchody z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łukowie rozpoczęły się od mszy świętej w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego. Następnie wszyscy spotkali się przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Majowej Konstytucji.

FOTOGALERIA

Sądzicie, że znacie tę pieśń dobrze? Posłuchajcie fenomenalnego wykonania pięknego utworu, który już od dwóch wieków śpiewamy w naszych kościołach i przy kapliczkach.muz.sł. tradycyjna aranżacja Małgorzata Hutek/ Bogusław Kaczmar

8 maja w Parczewie odbędzie się Diecezjalny Dzień Rodziny. W tym roku będzie poświęcony tajemnicy sakamentu małżeństwa. Na spotkanie zaproszone są szczególnie rodziny, które zadeklarowały przyjęcie młodzieży z zagranicy na Światowe Dni Młodzieży. Rodziny te otrzymają uroczyste posłanie do tej misji. Gośćmi Diecezjalnego Dnia Rodziny będą: ks. Robert Skrzypczak oraz Grzegorz Górny.

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O MIŁOŚCI W RODZINIE

POBIERZ PLIK PDF


 

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ MIŁOSIERDZIA
 I INSTALACJĘ RELIKWII ŚW. JANA PAWŁA II


FOTOGALERIA

J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

ABY ROZMAWIAĆ Z BOGIEM: