Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie zaprasza wszystkich na nawiedzenie Monstrancji Fatimskiej w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Do kolegiaty łukowskiej 24 sierpnia 2017 r. zawita Monstrancja Fatimska, która idąc przez Polskę w pielgrzymce pokoju i pojednania nawiedziła już przeszło 70 sanktuariów i parafii. We wrześniu ma być przekazana Sanktuarium w Fatimie, jako dar Polaków w roku setnej rocznicy objawień. Peregrynacji towarzyszyć będzie zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci. Poprzez naszą modlitwę oddajemy Niepokalanej brak pokoju na świecie, w Polsce i w rodzinach. Oddajemy jej wszystkich ludzi by wyprowadziła z wszelkich konfliktów i zniewoleń, także niewoli wirtualnego świata, z jego iluzji. Ona jedyna z ludzi może to zrobić. My chcemy jej po prostu towarzyszyć.

Program nawiedzenia:

Godz. 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej

Godz. 15.00 - 16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, jedna część różańca świętego i inne modlitwy

Godz. 16.00 - 17.00 – adoracja w ciszy

Godz. 17.00 – 18.00 – druga część różańca i inne modlitwy

Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem ks. Profesora Andrzeja Kicińskiego

  • - po Mszy św. trzy brazylijskie misjonarki z Fatimy poprowadzą uroczysty akt zawierzenia Maryi
  • - trzecia cześć różańca świętego
  • - procesja wokół krzyża misyjnego z lampionami i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
  • - Apel Jasnogórski

Przyjdź. To czas szczególnej łaski dla Ciebie i Twojej rodziny.

PIUS XII

 

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA
MUNIFICENTISSIMUS DEUS

 

określająca jako Dogmat wiary, że Bogarodzica Dziewica Maryja została z Ciałem i Duszą wzięta do Niebieskiej Chwały

Pamiętajmy w modlitwie o naszym kapłanie w dniu Jego  imienin.

Określenie „namiot spotkania” jest zaczerpnięte z tekstu Księgi Wyjścia (Wj 33, 7-20) , kiedy to Mojżesz organizując życie społeczne na pustyni, kazał zbudować poza obozem namiot. Był on oddalony od codziennego, obozowego życia Izraelitów. Mojżesz nazwał ten namiot Namiotem Spotkania.

Za każdym razem kiedy Mojżesz chciał się modlić – wchodził do tego Namiotu i rozmawiał z Bogiem „twarza w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33, 11). Podobnie czynili inni, którzy chcieli rozmawiać z Bogiem.

Ta metoda rozważania Biblii jest bardzo popularna w Ruchu Światło-Życie, a zaproponował ją założyciel Oazy, ks. Franciszek Blachnicki.

ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
REDEMPTORIS CUSTOS

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE
W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2017 ROKU

 Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

 Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Pokłon Trzech Króli


Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

I w Betlejem przychodzi na świat nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus! Nie ma dla Niego miejsca w gospodzie; rodzi się w stajni. A Matka Jego owija Go w pieluszki i kładzie w żłobie (Łk 2,7). Zimno. Ubogo. Jestem małym sługą Józefa. Jaki dobry jest Józef! Traktuje mnie jak syna. Wybacza mi nawet, gdy biorę Dzieciątko na ręce i godzinami powtarzam Mu słowa pełne słodyczy i tkliwości...! I całuję Go – ucałuj Go również!...