Parafia Przemienienia Pańskiego w Łukowie zaprasza wszystkich na nawiedzenie Monstrancji Fatimskiej w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Do kolegiaty łukowskiej 24 sierpnia 2017 r. zawita Monstrancja Fatimska, która idąc przez Polskę w pielgrzymce pokoju i pojednania nawiedziła już przeszło 70 sanktuariów i parafii. We wrześniu ma być przekazana Sanktuarium w Fatimie, jako dar Polaków w roku setnej rocznicy objawień. Peregrynacji towarzyszyć będzie zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci. Poprzez naszą modlitwę oddajemy Niepokalanej brak pokoju na świecie, w Polsce i w rodzinach. Oddajemy jej wszystkich ludzi by wyprowadziła z wszelkich konfliktów i zniewoleń, także niewoli wirtualnego świata, z jego iluzji. Ona jedyna z ludzi może to zrobić. My chcemy jej po prostu towarzyszyć.

Program nawiedzenia:

Godz. 15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej

Godz. 15.00 - 16.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, jedna część różańca świętego i inne modlitwy

Godz. 16.00 - 17.00 – adoracja w ciszy

Godz. 17.00 – 18.00 – druga część różańca i inne modlitwy

Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem ks. Profesora Andrzeja Kicińskiego

  • - po Mszy św. trzy brazylijskie misjonarki z Fatimy poprowadzą uroczysty akt zawierzenia Maryi
  • - trzecia cześć różańca świętego
  • - procesja wokół krzyża misyjnego z lampionami i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
  • - Apel Jasnogórski

Przyjdź. To czas szczególnej łaski dla Ciebie i Twojej rodziny.

PIUS XII

 

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA
MUNIFICENTISSIMUS DEUS

 

określająca jako Dogmat wiary, że Bogarodzica Dziewica Maryja została z Ciałem i Duszą wzięta do Niebieskiej Chwały

Setną rocznicę objawień fatimskich w naszej parafii obchodzono uroczyście podczas wieczorowej Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Antoni Pietruszka. Nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej zakończyło się procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół Krzyża Misyjnego. Każdego 13 miesiąca będziemy się spotykali na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy. Szczęść Boże. 

 

FOTOGALERIA

PAWEŁ VI

ENCYKLIKA W SPRAWIE MODŁÓW DO MATKI BOŻEJ W MIESIĄCU MAJU
MENSE MAIO

Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów i Biskupów oraz innych Ordynariuszy zachowujących wspólnotę ze Stolicą Apostolską.
Czcigodni Bracia - pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie.
MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY JEST BOGURODZICY

FOTOGALERIA

Warto w naszych modlitwach pamiętać o kapłanach.

To oni w imieniu Chrystusa odradzają nas w sakramencie chrztu i czynią nas dziećmi Bożymi. Dają nam życie łaski uświęcającej. W sakramencie bierzmowania umacniają nas w wierze i dają siłę. W spowiedzi odpuszczają nam grzechy i kary za nie należne. Bez kapłana nie ma ołtarza, nie ma Ofiary, nie ma Komunii świętej, nie ma w naszych świątyniach Chrystusa. To kapłani w imieniu Boga wiążą dłonie oblubieńców na dozgonną miłość i zapewniają im szczególną Bożą łaskę do godnego wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Gdy przyjdzie śmierć, kapłan stanie przy nas jako anioł Chrystusa i odda w dobre ręce niebieskiego Ojca.

Określenie „namiot spotkania” jest zaczerpnięte z tekstu Księgi Wyjścia (Wj 33, 7-20) , kiedy to Mojżesz organizując życie społeczne na pustyni, kazał zbudować poza obozem namiot. Był on oddalony od codziennego, obozowego życia Izraelitów. Mojżesz nazwał ten namiot Namiotem Spotkania.

Za każdym razem kiedy Mojżesz chciał się modlić – wchodził do tego Namiotu i rozmawiał z Bogiem „twarza w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33, 11). Podobnie czynili inni, którzy chcieli rozmawiać z Bogiem.

Ta metoda rozważania Biblii jest bardzo popularna w Ruchu Światło-Życie, a zaproponował ją założyciel Oazy, ks. Franciszek Blachnicki.

ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
REDEMPTORIS CUSTOS

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE
W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA