Dialog małżeński wg Jezusa  oparty jest na 3 krokach, jakie są niezbędne do rzeczywistych relacji
(Mt 13,44-48)

Ewangelia św. Mateusza 13, 44-48

 

KROK 1.
ZAANGAŻOWANIE NA MAX`a
Nie da się kupić skarbu tylko trochę.

Przypowieść o skarbie (Mt, 13,44)
44 
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Pytanie:
Czy rzeczywiście sprzedałeś wszystko, aby kupić swój skarb? 


POWIĘKSZ


KROK 2.
NIEUSTANNIE ODGRZEBUJ TO CO BYŁO/JEST NIEZWYKŁE W TWOIM MAŁŻONKU
(BEZCENNĄ PERŁĘ)

Przypowieść o  perle (Mt,13 45-46)
4Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. 4Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Pytanie:
Dla niej:  CO SPRAWIŁO, ŻE ZAKOCHAŁAŚ SIĘ W NIM, I GO WYBRAŁAŚ?
Dla niego: O SPRAWIŁO, ŻE ZAKOCHAŁEŚ SIĘ W NIEJ, I JĄ  WYBRAŁEŚ?
ZAPISZ I ZACHOWAJ !!!!


POWIĘKSZ

 


KROK 3.
NAUCZ SIĘ ODRÓŻNIAĆ "RYBY" SWOJEGO ŻYCIA , DOBRE ZACHOWUJĄC A ZŁE WYRZUCAJĄC


Przypowieść o sieci (Mt,13 47-48)

47 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 48 Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.

 


POWIĘKSZ

 Usiądźcie razem, wyciągnijcie „ryby” swojego życia i każdą obejrzyjcie ze współmałżonkiem uważnie:


REGUŁA ŻYCIA

Do tego przydatnym narzędziem jest "Reguła życia"
START: To co warto rozpocząć zacznij codziennie, w tygodniu, albo w miesiącu
STOP: To co ZŁE odrzuć od razu i zaprzestań to czynić
KONTYNUACJA: Zawsze jest coś co dobrze nam wychodzi. Kontynuujmy to codziennie,
w tygodniu, albo w miesiącu

ZAPISZ TO SOBIE ...


POWIĘKSZ

 


KIEDY JUŻ TO ZROBISZ – zacznij na nowo i tak aż do samej śmierci

1.       Zaangażuj się na max`a (Nie da się kupić skarbu tylko trochę !!! Mt. 13,44)

2.       Nieustannie odgrzebuj to co było/jest niezwykłe w twoim współmałżonku (piękną perłę) , bo ono tam jest , może pod grubą warstwą mułu, ale jest ... – Mt 13 45-46.

3.       Usiądźcie  i odróżniajcie   „ryby”  swojego życia (Mt. 13, 47-48) dobre zachowując, a złe wyrzucając. Najlepiej w obecności Pana Jazusa, bo inaczej może być różnie ...


A czy wiesz jakimi językami Miłości do siebie mówicie?

WEJDŹ