Z racji 200-lecia istnienia naszej diecezji przeżywamy Rok Jubileuszowy, który jest rokiem szczególnej łaski. Dlatego, każdy kto nawiedzi naszą kolegiatę do dnia 8 grudnia bieżącego roku, może uzyskać dar odpustu zupełnego. Warunkiem dostąpienia odpustu jest stan łaski uświęcającej, przystąpienie do sakramentu pokuty i Komunii św., całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, a także modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Uzyskane odpusty można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Zachęcamy do korzystania z tych darów, jakie ofiaruje nam Kościół ze swego skarbca. Pamiętajmy o tym sami i innym przekażmy tą informację.