Drukuj

Antyfona: Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody (Ps 63).

Tekst Ewangelii

Ewangelia według św. Łukasza (Łk ,18-24)