Drukuj

Antyfona: Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany.  Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp (Ps 32).

Tekst Ewangelii